×

FASHION + DANCE + EVENT

-00-Houou-@KAGAMI / *N*GodBird Tail Ou@KAGAMI

2017年7月20日木曜日
Houou


-00-Houou-Earrings B_L@KAGAMI
-00-Houou-Earrings B_R@KAGAMI
-00-Houou-Gag B@KAGAMI
-00-Houou-Hair accessory_L-B2@KAGAMI
-00-Houou-Hair accessory_R-B2@KAGAMI
-00-Houou-Haori B@KAGAMI
-00-houou-KimonoM B@KAGAMI
-00-Houou-Pipa@KAGAMI
-00-Houou-Wingopen-B@KAGAMI

*N*GodBird Tail Ou@KAGAMI

11_{-Maru Kado-} Halo-Wa kagami White@KAGAMI

Decor
-00-Houou-Cage_wear[87LI]@KAGAMI

-Garden- by anc "in peace" Lily {poetpack}mesh 1Li

0 件のコメント: