Messiah x .Shi : Saber Earring / Unisex@ The Crossroads

Messiah : Saber Earring / Unisex @ The Crossroads
Messiah x .Shi : Saber Earring / Unisex @ The Crossroads

.Shi : Bag add-on V1 . HIM
.Shi : Binah . Top 
.Shi : Refuge V1 . 
.Shi Gift : Wing Piercing

Messiah : Maschil / Hand Bracelet . 
Messiah : Maschil / Ring #1 . T
Messiah : Maschil / Ring #2b
Messiah : Maschil / Ring #3 .